... Nikad ne mogu reći onoliko mudrosti, koliko mogu prešutjeti gluposti !!!!!

Od sada dresove sa protivničkim igračem mijenjajte samo na igralištu


Ako pratite sport sigurno ste vidjeli da igrači često mijenjaju dresove za uspomenu. Ova reklama pokazuje da mijenjanje dresova u slačionici baš i nije najbolja ideja.


www.uprolazu.com

Posjetite slijedeće blogove