... Nikad ne mogu reći onoliko mudrosti, koliko mogu prešutjeti gluposti !!!!!

Kakve ribe jebote?Mujo se vraća s jezera noseći kantu u kojoj su ribe, kad eto ti čuvar i pita:
- Hej ti , imas li ti ribolovnu dozvolu?
- Ne, ove ribe su moji kućni ljubimci!
- Kućni ljubimci?!
- Da, tako je. Svake večeri nosim ih na jezero i puštam da malo plivaju.
Zatim zazviždim i one skaču i vraćaju se u moju kantu da idemo kući!
- Hajde, ne pričaj mi priče!
Ribe to ne mogu!
Mujo uvrijeđeno odgovara:
- Mogu, mogu! žao mi je što mi ne vjerujete! Molim vas, pogledajte sami!
- U redu, da vidimo!
Baci Mujo ribe iz kante u vodu. Nakon nekoliko minuta pita čuvar:
- Dakle?
- Što dakle?
- Zviždi da se vrate!!!
- Ko da se vrati?
- Pa ribe!
- Kakve ribe jebote?
Posjetite slijedeće blogove