... Nikad ne mogu reći onoliko mudrosti, koliko mogu prešutjeti gluposti !!!!!

Kćerka apotekara

kćerka apotekara

Mladić ulazi u apoteku i kaže apotekaru:
  • Dobar dan, mogu li da dobijem jedan kondom? Moja djevojka me je pozvala na večeru i mislim da ona i očekuje nešto od mene.

Apotekar mu daje kondom, a mladić izlazeći zastane pa se vrati:
  • Molim vas dajte mi još jedan kondom, zato što je i sestra moje djevojke slatka, a uvijek prekrsti noge na tako provokativan način da ja mislim da i ona nešto očekuje od mene!

Apotekar mu daje i drugi kondom, kad se mladić opet obrati:
  • Najzad, dajte mi još jedan kondom, jer je mama moje djevojke jako zgodna žena, a kad god me vidi ona se sva istopi … a pošto me je ona pozvala na večeru, mislim da i ona nešto očekuje od mene!

Za vrijeme večere, mladić je sjedio sa svojom djevojkom s lijeve strane, dok su sestra i majka sjedili nasuprot njima. Kada se pojavio otac, mladić je spustio glavu i počeo da se moli:
  • Dragi Bože, blagoslovi ovu hranu … hvala ti za sve što nam daješ …

Par minuta kasnije mladić se dalje molio:
  • Hvala ti Bože za tvoju milost …

Deset minuta kasnije, mladić se i dalje molio držeći glavu pokorno spuštenu.
Drugi su se zgledali iznenađeno, a najviše se čudila njegova djevojka. Približila mu se i šapnula mu na uho:
  • Nisam znala da si toliko religiozan!!!

A mladić joj odgovori:
  • Ni ja nisam znao da ti je tata apotekar!!! 

Posjetite slijedeće blogove